HODYSZEWO: Kroniki hodyszewskie (Luty 2011)

Hodyszewo: Rekolekcje z Matką Bożą z LourdesW dniach 11-13 lutego 2011 r., w Ośrodku „Ojczyzna” w Hodyszewie, odbyły się „Rekolekcje z Matką Bożą z Lourdes” prowadzone przez ks. Jacka Zakrzewskiego SAC.

Rekolekcje te rozpoczęły się w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. W czasie rekolekcji uczestnicy rozważali na czym polega fenomen Lourdes, przybliżali sobie orędzie, które Niepokalana pozostawiła Bernadecie Soubirous, rozważali słowa, które wypowiedział Jan Paweł II podczas swoich pielgrzymek do sanktuarium w Lourdes. W trakcie rekolekcji uczestnicy trwali również na modlitwie rozważając Tajemnice Różańca i adorując Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Wielka niespodzianką i radością był prezent jednej z uczestniczek rekolekcji, która przywiozła ze sobą wodę z Lourdes i podzieliła się nią z wszystkimi przeżywającymi ten święty czas w Ośrodku „Ojczyzna”.

„Rekolekcje z Matką Bożą z Lourdes” rozpoczęły cykl Rekolekcji Maryjnych, które będą organizowane w Hodyszewie. Rekolekcje te mają na celu przybliżenie przesłania Maryi, przekazanego podczas różnych objawień w Polsce i na świecie. (Ks. Jacek Zakrzewski SAC)

W dniach 14-17 lutego, również w Ośrodku „Ojczyzna”, przy sanktuarium maryjnym w Hodyszewie gościli stypendyści Fundacji AMF „Nasza Droga”. Młodzież miała okazję uczestniczyć w warsztatach kreowania wizerunku oraz wykorzystywania technik dobrej komunikacji, prowadzonych przez dr Ewę Krawiecką. Gościem specjalnym wyjazdu był Tadeusz Bystrom, reżyser, który wprowadzał stypendystów w tajniki kinematografii oraz sztuki występowania przed kamerą. Ponadto, w magicznym zimowym krajobrazie ukończona została realizacja filmu z pielgrzymki do Ziemi Świętej. Trzeba przyznać, że pierwszy tydzień ferii, spędzony w urokliwej podlaskiej scenerii, okazał się niezwykle owocny, między innymi dzięki opiece i poświęceniu pani Barbary Porowskiej i Doroty Pasztaleniec.
Ośrodek w Hodyszewie okazał się bardzo gościnnym i przyjaznym miejscem spotkania dla stypendystów, którzy uczyli się, jak zostać liderem poprzez techniki zarządzania, a także rozwój duchowy. (Stypendyści AMF „Nasza Droga”)

Objęcie funkcji Dyrektora Ośrodka „Ojczyzna”Dnia 17 lutego 2011 r., miało miejsce spotkanie, podczas którego dokonało się oficjalne objęcia przez ks. Jacka Zakrzewskiego funkcji Dyrektora Ośrodka „Ojczyzna”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego: ks. prowincjał Józef Lasak, Administrator Prowincjalny – ks. Tomasz Pławny, ks. Jacek Koc, Rektor pallotyńskie Wspólnoty w Hodyszewie i nowy dyrektor – ks. Jacek Zakrzewski. Ze strony Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku w spotkaniu wzięli udział: Maria Żeszko, Izabella Półtorak, Anna Kietlińska i reprezentant fundatorki Ośrodka – Jerzy Sienkiewicz.

Spotkanie rozpoczął ks. Prowincjał, dziękując ks. Jackowi Kocowi za dotychczasową pracę na rzecz Ośrodka i życząc nowemu dyrektorowi wytrwałości i sukcesów w podejmowanych działaniach. W dalszej części spotkania zebrani zajęli się podsumowaniem działalności Ośrodka „Ojczyzna” w 2010 r. oraz planami na 2011 r. Na koniec została odprawiona Msza św. w intencji śp. Normana Johnsona i o zdrowie pani Reginy Eland-Johnson. (Wspólnota Polska)

W dniach 25-27 lutego, w Ośrodku „Ojczyzna” odbyła się kolejna seria Spotkań Małżeńskich. Rekolekcje mają formę weekendowych warsztatów, od piątkowego popołudnia do niedzieli. Prowadzone są zwykle przez trzy małżeństwa animatorów oraz kapłana. W trakcie kolejnych spotkań uczestnicy otrzymują tematy do dialogu poprzedzonego wprowadzeniem animatorów i kapłana. Rozmowy małżonków odbywają się w osobnych pokojach i nikt poza nimi nie zna treści oraz przebiegu.

Oprac. ks. Jacek Zakrzewski SAC, ks. Piotr J. Karp SAC 

 

HODYSZEWO: Kroniki hodyszewskie (Styczeń 2011)

Hodyszewo31 grudnia 2010 r., Ruch Rodzin Nazaretańskich z diecezji łomżyńskiej przeżywał w Ośrodku „Ojczyzna” zakończenie roku. Uczestniczy dziękowali Panu Bogu za kończący się 2010 r. Następnie rozpoczęła się zabawa Sylwestrowa do „białego rana”. Następnego dnia 1 stycznia, uczestnicy spotkania Ruchu Rodzin Nazaretańskich prosili Świętą Bożą Rodzicielkę, aby wypraszała potrzebne łaski u swojego Syna Jezusa Chrystusa na Nowy 2011 r. Zabawa Sylwestrowa odbyła się bez alkoholu, a mimo to wszyscy świetnie się bawili. Czas urozmaicały giry i konkursy zarówno dla dzieci jak i dla starszych.

21 stycznia 2011 r. w ramach obchodów uroczystości św. Wincentego Pallottiego, w Sanktuarium Matki Bożej Pojednania – Królowej Podlasia, odbyła się III edycja „Spotkania z kolędą”. Było to spotkanie, na którym mogły zaprezentować się chóry, schole, grupy szkolne oraz soliści z przygotowanymi kolędami i pastorałkami. W spotkaniu uczestniczyło 11 grup, dwa duety i troje solistów. Swoje zdolności instrumentalno wokalne zaprezentowali:

Hodyszewo Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie, chór parafii pw. NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie, schola parafialna parafii pw. NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie, uczniowie Gimnazjum w Wyszkach, uczniowie z Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Szepietowie, uczniowie z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Glinniku, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Brzozowo Stare, uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Mnia, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Hodyszewie, Kamil Mazur i Przemysław Mazur z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce, Magdalena Makarska z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce, Kamil Zarzecki z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce, Paulina Zakrzewska z Zespołu Szkół w Nowych Piekutach, Anna Niemyjska i Kamila Czarkowska z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Glinniku, Ewa Jeżewska z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Glinniku. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie swoich zdolności wokalno instrumentalnych, oraz modlitwę wyrażona śpiewem przed Królową Podlasia. Podczas „Spotkania z kolędą” nie było żadnych miejsc, wszyscy byli najlepsi, w ramach wdzięczności za podjęte zaproszenie wykonawcy kolęd otrzymywali dyplomy uznania i skromne upominki. Na zakończenie uczestniczy mogli się spotkać w Ośrodku „Ojczyzna” przy herbacie i słodyczach.

HodyszewoNastępnego dnia, tj. 22 stycznia, o godz. 18.00, odbyła się uroczysta Msza św. ku czci św. Wincentego Pallottiego, podczas której Słowo Boże do wiernych skierował ks. Józef Olejko SAC. Podczas Eucharystii modliliśmy się za Zjednoczenie i Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, za wszystkich Współpracowników i Dobrodziejów naszego Sanktuarium. Miłosierdziu Bożemu polecaliśmy naszych zmarłych Współbraci, jak również modliliśmy się we wszystkich intencjach, które zostały złożone w tym dniu, by modlić się przez wstawiennictwo św. Wincentego. Po zakończonej Mszy wszyscy zebrani oddali cześć św. Wincentemu Pallottiemu przez ucałowanie relikwii.

23 stycznia w hodyszewskiej Szkole odbyła się zabawa choinkowa połączona z obchodami dnia Babci i Dziadka. Młodsze dzieci naszej szkoły, pod opieką pani Danuty Jakubowskiej i pani Anety Moczydłowskiej przygotowały przedstawienie z tej okazji, by wyrazić swoją wdzięczność za okazywaną miłość Dziadków. Kolejnym punktem świętowania, było przedstawienie przygotowane przez starszych uczniów pod opieką pani Magdaleny Świrskiej i pani Katarzyny Popławskiej wprowadzające w przeżywanie zabawy choinkowej. Po przedstawieniu do dzieci przyszedł Mikołaj z prezentami. Następnie rozpoczęła się zabawa dla dzieci, ich rodziców oraz dla nauczycieli.

Ks. Jacek Zakrzewski SAC

 

Kroniki hodyszewskie (Grudzień 2010)

Ks. bp Tadeusz Bronakowski w HodyszewieW dniach 5-8 grudnia 2010 r. w parafii hodyszewskiej miała miejsce Renowacja Misji Parafialnych, którą przeprowadził ubiegłoroczny misjonarz ks. Wojciech Chmielecki SAC. Pierwszy dzień upłynął pod hasłem: „Spotkałem Jezusa w moim życiu”. Kolejny dzień przeżywaliśmy pod hasłem: „Wiara – niezasłużonym darem…” W tym dniu podczas Mszy miało miejsce odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Temat kolejnego dnia to: „Eucharystia źródłem życia”. Ostatni dzień Renowacji Misji był również dniem uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i upłynął pod hasłem: „Maryja – reakcją Boga na grzech”.

Dnia 11 grudnia 2010 r., w Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie została odprawiona uroczysta Msza Święta dla ludzi sprawujących jakąkolwiek władzę. Zgromadzili się Starości, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy różnych szkół i ośrodków, Pracodawcy zakładów i firm. Eucharystii przewodniczył ks. bp Tadeusz Bronakowski.

Ks. Biskup w swoim kazaniu przypomniał, że: „Bóg powołuje kolejnych ludzi, do udziału w dziele Zbawienia. My również musimy otworzyć serca na przyjęcie Syna Bożego. Archanioł Boży Gabryjel, który nawiedził Maryję, jest również posłany do każdego z nas. Możemy powiedzieć, że w tych ostatnich dniach, każdy z nas w sposób szczególnie silny, przeżywa swoje osobiste Zwiastowanie.  Chrystus Bóg puka do naszych drzwi i pyta: Czy przyjmiemy Go z taką otwartością serca jak uczyniła to Maryja?” Dalej Ksiądz Biskup powiedział: „Gromadzimy się w tym świętym miejscu, aby poświęcić kruchy, biały opłatek, który będzie dzielony wśród pracowników i przyjaciół w wielu miejscach tej ziemi. Gdy zgromadzimy się w naszych miejscach pracy i weźmiemy ten Biały Chleb, który jest symbolem pojednania, miłości, przyjaźni i pokoju, powinniśmy być głęboko przeniknięci prawdziwą atmosferą świąt, atmosferą komunii z Bogiem i ludźmi. Powinniśmy pamiętać, że obrzęd dzielenia się kruchym chlebem, wyraża nasze uwielbienie narodzonego Chrystusa oraz jest widocznym znakiem miłości chrześcijańskiej wspólnoty”.

Podczas Mszy zostały poświęcone opłatki, które zabrano z Hodyszewskiego Sanktuarium do urzędów, szkół i firm, aby można było się nimi podzielić podczas spotkań opłatkowych przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.

Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Biskup w imieniu wszystkich zebranych odmówił Akt Oddania Matce Bożej Pojednania całego województwa podlaskiego. Po zakończeniu części modlitewnej wszyscy zebrani przeszli do Ośrodka „Ojczyzna” na ciepłą herbatę i skromny poczęstunek.

Zespół Pieśni i Tańca „Skowronki” z BrańskaUroczystości towarzyszył Zespół Pieśni i Tańca „Skowronki” z Brańska, który wykonał kilka pieśni i piosenek dla uświetnienia spotkania, a na zakończenie w Ośrodku „Ojczyzna”, zespół wykonał kilka tańców narodowych.

W dniach 10-11 grudnia w naszej parafii odbyły się spotkania dla młodych ludzi przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa. Spotkania te prowadził ks. Józef Olejko SAC. Ostatniego dnia było spotkanie z Panią z Poradnia Rodzinnej. Kurs przedmałżeński zakończył się w niedzielę Mszą Świętą i wręczeniem zaświadczeń o odbyciu spotkań przedmałżeńskich. W spotkaniach uczestniczyło kilkanaście par.

hodyszewo-2.jpg22 grudnia w godzinach porannych do Hodyszewa został przyniesione Światło Betlejemskie, przynieśli go uczniowie z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Glinniku. Następnie o godzinie 10. 00 w Ośrodku „Ojczyna” miało miejsce spotkanie opłatkowe dla dzieci i rodziców z Publicznej Szkoły Podstawowej w Hodyszewie. Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem Jasełek przygotowanych przez Panią Anetę Moczydłowską i Panią Danutę Jakubowską wraz z najmłodszymi uczniami. Po Jasełkach Ksiądz Proboszcz poświęcił opłatki i złożył wszystkim zebranym świąteczne życzenia. Następnie był czas na składanie sobie życzeń indywidualnie i śpiewanie kolęd.  

Ks. Jacek Zakrzewski SAC
 

Kroniki hodyszewskie (Listopad 2010)

Hodyszewo: Uroczysty apel z okazji 93. rocznicy odzyskania niepodległości6 listopada 2010 r., na Krynicy odbyła się Msza św. dla członów Koła łowieckiego „Zając” z Topczewa z racji święta patronalnego – św. Huberta. Eucharystii przewodniczył Ks. Jacek Koc SAC.

10 listopada, w Szkole Podstawowej prowadzonej przez Księży Pallotynów, odbył się uroczysty apel z okazji 93. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Apel został przygotowany przez p. Katarzynę Popławską i p. Magdalenę Świrską. Dzieci w programie artystycznym ukazały piękno naszej Ojczyzny opisywane przez wielu poetów. Poruszony został także temat walk wyzwoleńczych w naszym narodzie. Program artystyczny był przeplatany pięknymi pieśniami patriotycznymi. Apel ten miał za zadanie ukazanie młodemu pokoleniu, mężnych ludzi, którzy potrafili oddać swoje życie po to abyśmy mogli żyć w wolnej Polsce.

W dniach 10-11 listopada, klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży przeżywali dzień skupienia przed „obłóczynami”, który przeprowadził ojciec duchowny Seminarium –k s. Wojciech Chudzik. Klerycy zostawili następujący wpis w kronice: „Wdzięczni Bogu i Jego Najświętszej Matce, odbierającej cześć w tutejszym sanktuarium powierzamy duchowe owoce przeżytego tutaj dnia skupienia, przygotowującego nas do przyjęcia stroju duchownego. Alumni WSD roku III w Łomży”.

Hodyszewo: rekolekcje dla członków i współpracowników Zjednoczenia Apostolstwa KatolickiegoW dniach 12-14 listopada, w Ośrodku „Ojczyzna” odbywały się rekolekcje dla członków i współ-pracowników Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, które przeprowadził ks. Stanisław Rudziński SAC. W rekolekcjach uczestniczyło 36 osób z Białegostoku, Suwałk, Sokółki, Siemiatycz, Szepietowa i Glinnika. Rekolektanci zebrani przy boku Matki Bożej Pojednania pochylali się nad Listem św. Jakuba i treściami Kongresu Generalnego ZAK. Czas rekolekcji był też dobrą okazją do nawiązywania nowych znajomości i podzieleniu się swoimi doświadczeniami związanymi z apostolstwem ludzi świeckich, jak również przynależnością do Zjednoczenia Apostolstwa Świeckich.

13 listopada, w Hodyszewie odbyło się spotkanie popielgrzymkowe uczestników pielgrzymki do Ziemi Świętej. Spotkanie rozpoczęło się Mszą w hodyszewskim Sanktuarium, podczas której dziękowaliśmy za możliwość bycia w świętych miejscach związanych z „korzeniami naszej wiary”. Następnie miało miejsce spotkanie w Ośrodku „Ojczyzna”, podczas którego pielgrzymi dzielili się swoimi wrażeniami popielgrzymkowymi. Wiele głosów pojawiło się, że po pielgrzymce do tych szczególnych miejsc związanych z życiem Pana Jezusa, Matki Najświętszej i Apostołów, całkiem inaczej czyta się Pismo Święte. Wiele rzeczy odbiera się całkiem inaczej. Pielgrzymi przy kawie i różnych słodkościach oglądali piękne zdjęcia i film z pielgrzymki. Wiele osób wyraziło chęć kontynuowania wyjazdów pielgrzymkowych z naszej parafii.

14 listopada, gościliśmy w naszym Sanktuarium członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Miłośników Militariów. Z racji 93. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Ośrodku „Ojczyzna” została zorganizowana wystawa nawiązująca do walk wyzwoleńczych z okresu I i II wojny światowej. Członkowie Podkarpackiego Stowarzyszenia Militariów pokazali część swoich zbiorów. Można było zobaczyć różnego rodzaju mundury wojskowe, wyposażenie wojska polskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Karabiny, pistolety, bagnety, moździerze, radiostacje i inne pamiątki wojenne. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. O godzinie 12.00 została odprawiona uroczysta Eucharystia w której modliliśmy się za naszą Ojczyznę, prosząc o Bożą opiekę i wstawiennictwo Matki Najświętszej. Pamiętaliśmy także o tych, którzy oddali swoje życie w walkach o wolność naszego kraju. Członkowie Stowarzyszenia w darach ofiarnych przynieśli szablę oficera piechoty – wzór 21, którą ofiarowali jako wotum wdzięczności Królowej Podlasia za działalność grupy. Na zakończenie uroczystości p. Genowefa Mazur, parafianka z Hodyszewa, odczytała piękny wiersz ułożony na tę okazję, nawiązujący do święta odzyskania niepodległości przez Polskę. Kazania w tym dniu głosił ks. proboszcz Tadeusz Nowek SAC z Sandomierza.

Ćwiczenia duchowne przeprowadził Biskup diecezji drohiczyńskiej –Antoni DydyczW dniach 15-18 listopada, odbyła się kolejna seria rekolekcji kapłańskich dla księży diecezji łomżyńskiej. Ćwiczenia duchowne przeprowadził Biskup diecezji drohiczyńskiej –Antoni Dydycz. Ks. Biskup ukazywał kapłanom piękno powołania kapłańskiego, przestrzegał także przed zagrożeniami, które czyhają na księży. W ostatnim dniu rekolekcji przybył także Biskup diecezji łomżyńskiej – Stanisław Stefanek. W rekolekcjach uczestniczyło prawie 70 księży.

W dniach 18-19 listopada, Wspólnota Hodyszewska przeżywała wizytację kanoniczną. Wizytatorami byli: ks. wiceprowincjał Czesław Parzyszek SAC i Administrator Prowincjalny -ks. Tomasz Pławny SAC. Wizytacja rozpoczęła się wspólną modlitwą w kaplicy domowej. Przyzywaliśmy obecności Ducha Świętego, prosząc o obfite owoce tego szczególnego czasu. Po modlitwie była wspólna rekreacja. Następnego dnia rozpoczęły się rozmowy indywidualne. Po rozmowach odbyło się spotkanie podsumowujące czas wizytacji, podczas którego ks. Wiceprowincjał podzielił się swoimi spostrzeżeniami co do Wspólnoty. Następnie odbyła się modlitwa na zakończenie wizytacji w kaplicy Ośrodka „Ojczyzna”. Końcowym punktem wizytacji kanonicznej było spotkanie z ks. kan. Antonim Bardłowskim, dziekanem dekanatu szepietowskiego.

W dniach 19-21 listopada, odbyła się kolejna seria dni skupienia dla małżonków w ramach „Spotkań Małżeńskich” z ośrodka Białystok i Łomża. W spotkaniach wzięło udział kilkanaście małżeństw i pięciu księży. Z wypowiedzi uczestników takich spotkań: „Zdawało mi się, że jesteśmy wzorowym małżeństwem, ale inni zaczęli zauważać nasze kryzysy. Żona dużo mówi, a ja zamykam się. Jej słowa raniły mnie. Tu okazało się, że możemy rozmawiać ze sobą delikatniej. Nie zmienimy od razu wszystkiego, ale odczuwamy spokój, że nasz dialog będzie bardziej konstruktywny”.

Po przeszło rocznym czasie przygotowań, 21 listopada w Uroczystość Chrystusa Króla, czterech kandydatów zostało włączonych do grona ministrantów naszej parafii. Byli to: Mateusz Łaszczuk ze Ścion, Maciej Kozłwski z Jośk, Konrad Mickiweicz z Hodyszewa i Adam Zalewski z Fermy. Kandydaci złożyli swoje przyrzeczenia ministranckie na ręce ks. Proboszcza Jacka Koca SAC. Chłopcy prosili przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki o to, by swoją posługę wypełniali jak najgorliwiej.
W tym dniu w szczególny sposób w naszych modlitwach pamiętaliśmy o naszej Prowincji Chrystusa Króla, która obchodziła święto patronalne. Dziękowaliśmy Bogu za wszystkich Współbraci oraz modliliśmy się o nowe i święte powołania do naszego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Kazania w tym dniu głosił ks. Józef Olejko SAC.

Hodyszewo: Msza św. w intencji Fundatorów Ośrodka 22 listopada, w kaplicy Ośrodka „Ojczyzna”, została odprawiona Msza św. w intencji Fundatorów Ośrodka. Mszę sprawowali: ks. rektor Jacek Koc SAC i ks. Jacek Zakrzewski SAC. Podczas Eucharystii modliliśmy się o życie wieczne dla pana Normana Johnsona i o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla pani Reginy C. Elandt Johnson. We Mszy uczestniczyli: Jerzy Sienkiewicz – przedstawiciel rodziny Państwa Johnsonów, Anna Kietlińska – Prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Maria Żeszko, Izabela Półtorak i Anna Omilian członkowie Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku. Po Eucharystii odbyło się spotkanie organizacyjne podczas którego omawiane były sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka „Ojczyzna”.

Ks. Jacek Zakrzewski SAC

 

Kroniki hodyszewskie (Październik 2010)

Dzień skupienia dla dzieci i młodzieży z Domu Dziecka w Zambrowie2 października 2010 r. w Hodyszewie odbył się dzień skupienia dla dzieci i młodzieży z Domu Dziecka w Zambrowie. W trakcie dnia skupienia uczestnicy mieli czas wypełniony modlitwą, pielgrzymką na Krynicę, nie zabrakło także różnych zabaw i gier. Punktem kulminacyjnym była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. bp. Tadeusza Bronakowskiego. Ks. Biskup zapisał w kronice następujące słowa: „Z całego serca dziękuję za troskę o pielgrzymów z Domu Dziecka z Zambrowa, tak bardzo bliskich mojemu sercu. Z błogosławieństwem Biskup Tadeusz Bronakowski”. Po Mszy św., Dzień Skupienia zakończył się ogniskiem.

Więcej…

 
Więcej artykułów…