Ks. prowincjał Józef Lasak SACDnia 30 sierpnia 2010 r. w sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie, odbyło się sympozjum naukowe, poświęcone osobie i życiu Anatola Kaszczuka.

Anatol Kaszczuk urodził się 1912 r. zmarł 2005 r. Świecki apostoł modlitwy różańcowej i Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca. Poświęcony przez matkę Maryi, całe swoje życie oddał głoszeniu Jej chwały. Przeszczepił na grunt polski ideę i dzieło Legionu Maryi. Był założycielem wielu grup modlitewnych oraz ruchu modlitewnego „Jerycho Różańcowe”. Organizator wielu Kongresów Różańcowych. Pomimo ogromnych dokonań i wspaniałej spuścizny duchowej, jest postacią jeszcze mało znaną i nie do końca odkrytą. Dlatego też zostało zorganizowane sympozjum poświęcone tej niezwykłej osobie.

Organizatorami sympozjum na temat Anatola Kaszczuka była Zofia Szczur oraz ks. Jacek Zakrzewski SAC. Sympozjum zostało otoczone patronatem przez ks. bp. Stanisława Stefanka oraz ks. prowincjała Józefa Lasaka SAC, przełożonego Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. W sympozjum wzięło udział wielu prelegentów, głównie osób związanych z Anatolem Kaszczukiem: ks. bp Stanisław Stefanek – pasterz diecezji łomżyńskiej i serdeczny przyjaciel p. Anatola, ks. prowincjał Józef Lasak SAC, ks. Roman Forycki SAC, o. Stanisław Krok CSsR, Tadeusz Kunda, Maria Zalewska – siostrzenica p. Anatola Kaszczuka, Maria Pankowska, Joanna Raczyńska, Bogumiła Hildebrand, Barbara Słapek, Jan Staszel oraz Jadwiga Sota.

Sympozjum cieszyło się wielkim zainteresowaniem, słuchacze przyjechali niemal z całej Polski. Organizatorzy mają nadzieję, że dzieło Anatola Kaszczuka będzie się rozwijać i przynosić błogosławione owoce.

Ks. Jacek Zakrzewski SAC