15x21Pani Regina Elandt-Johnson urodziła się w Nowogrodzie koło Łomży, gdzie ukończyła szkołę powszechną. Naukę kontynuowała w Żeńskim Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Łomży. W 1937 rozpoczęła studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. Studia przerwała wojna.

Pierwsze lata wojny spędziła w Zakopanem i w okolicach Sandomierza, od roku 1941 do 1945 przebywała Nowogrodzie i Łomży. Tu należała do młodzieżowej grupy walki podziemnej, była kierownikiem redakcji gazetki podziemnej „Głos Orła”, za co została odznaczona w 1980 r. Krzyżem Armii Krajowej.

Po zakończeniu wojny wyjechała do Poznania, aby kontynuować studia matematyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Stopień magistra matematyki otrzymała w 1946 r., a w 1955 r. otrzymała stopień doktorski. Praca doktorska dotyczyła zastosowań statystyki do doświadczeń rolniczych.

W 1958 r. wyjechała do Anglii na stypendium (University College London), gdzie opiekę nad jej pracą naukową sprawował dr Norman L. Johnson, który później został jej mężem. W 1964 roku rozpoczęli wspólną pracę na Uniwersytecie Płn. Karoliny (University of North Carolina) w Chapel Hill na Katedrze Statystyki Matematycznej.

Dorobek naukowy pani Reginy Elandt-Johnson to 62 prace naukowe, 3 podręczniki: z zastosowań statystyki w doświadczalnictwie rolniczym (po polsku); modele statystyczne w genetyce i trzecia, wspólnie z mężem na temat modeli i tablic przeżywalności. W roku 2001 Akademia Rolnicza w Poznaniu przyznała jej stopień doktora „Honoris Causa”.

Pan Norman L. Johnson (1917-2004) urodził się w Ilfordzie w Anglii. Do szkoły podstawowej i średniej uczęszczał w Ilfordzie. Świadectwo dojrzałości otrzymał w 1934 i został przyjęty na matematykę na University College London. Następnie zainteresował się stosunkowo nową dziedziną – statystyką matematyczną. Otrzymał stopnie naukowe Bachelor of Science z matematyki (1936) i statystyki (1937), a w 1948 r. otrzymał stopień doktora filozofii. Praca dotyczyła pewnego systemu funkcji w zastosowaniach statystyki. Do dzisiaj jest w użyciu pod nazwą „Johnson's curve system”.

W 1963 roku otrzymał prestiżowy stopień naukowy w Anglii, doktora nauk ścisłych. W roku 1971 otrzymał zaproszenie z Katedry Statystyki Matematycznej Uniwersytetu Płn. Karoliny na stanowisko profesora.

Norman Johnson jest autorem i współautorem około 180 prac naukowych; 20 książek naukowych i podręczników, współwydawcą 13-tomowej encyklopedii statystycznej.
Państwo Johnsonowie w latach 1964-85 brali udział w wielu konferencjach naukowych na całym świecie.

Pani Profesor Regina Elandt-Johnson 31 maja 2011 roku w wieku 92 lat zmarła w USA, pogrzeb odbył się 8 czerwca 2011r w w Chapel Hill w USA, całe życie poświęciła nauce oraz pomocy drugiemu człowiekowi.