Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podlasia – Królowej Pojednania

Hodyszewo położone jest w diecezji łomżyńskiej, 14 km na południowy-zachód od Brańska (zobacz na MAPIE, gdzie leży Hodyszewo).

Początki historii sanktuarium owiane są legendą, a związane są nierozerwalnie z Obrazem Madonny z Dzieciątkiem. Ten przepiękny wizerunek Maryi od kilku setek lat przyciąga tysiące wiernych, którzy właśnie tu w Hodyszewie doznają wielu łask, uzdrowień, cudów i nawróceń. Pierwsza historyczna wzmianka o Hodyszewie pochodzi z 1529r. nazywając Hodyszewo „wsią królewską”, czyli będącą w dyspozycji samego Króla. W tym czasie ową okolicę zamieszkiwała ludność ruska wyznania prawosławnego. Wiadomo, że w 1562r. istniała tu cerkiew prawosławna, którą po unii brzeskiej w 1596 przekształcono na cerkiew unicką (greko-katolicką).

W 1775 r., rozebrano starą drewnianą cerkiew i wybudowano na jej miejscu kolejną, także drewnianą świątynię. Po zniesieniu unii w 1875r. ponownie przeszła ona w ręce wiernych prawosławnych. W tym samym roku położono kamień węgielny pod nową, murowaną już cerkiew, którą uroczyście poświęcił w 1881 arcybiskup prawosławny chełmińsko-warszawski Leontjew. Wkrótce wcześniejszą drewnianą cerkiew rozebrano. Wtedy to z części drewna wybudowani mniejszą cerkiew, którą następnie przeniesiono do Krynicy (w jej wnętrzu znajduje się ocembrowane źródełko). Parafia rzymsko-katolicka istnieje w Hodyszewie od zakończenia I wojny światowej.

Z początkiem kultu Maryjnego w tym miejscu wiąże się pewne zdarzenie, ta opisane w przedwojennej książce ks. Antoniego Roszkowskiego: „Najstarsze podania głoszą, że okazją do zbudowania kościoła było zjawienie się obrazu Matki Bożej w lesie na lipie. Lud spostrzegłszy obraz na drzewie, zabrał go i umieścił w kapliczce, w Kiewłakach (sąsiednia wioska – przypis własny), lecz obraz znikł wkrótce i powtórnie ukazał się na tej samej lipie. Wobec tego faktu, lud zrozumiał, że Matka Boska życzy sobie pozostać na miejscu zjawienia się. Obraz pozostawiono, wzięto się tylko do budowy kapliczki, którą wprędce wzniesiono i w niej umieszczono Obraz Matki Bożej”. Również według niepotwierdzonych danych, od tej pory w miejscu zjawienia się Obrazu, wypływa źródło krystalicznie czystej wody, której wielu przypisuje właściwości uzdrawiające.

Cudowny obraz Matki Bożej Hodyszewskiej na przestrzeni dziejów znajdował się w kolejnych budowanych w Hodyszewie świątyniach aż do 1875r., kiedy sanktuarium przejęli duchowni prawosławia. Wówczas Matka Boża Hodyszewska, której obraz umieszczony został w ikonostasie, była otoczona wielkim kultem wiernych prawosławnych. Równocześnie nie ustał kult za strony wiernych katolickich. Na początku I wojny światowej hodyszewski psałomszczyk (organista), uciekając z Hodyszewa, wziął ze sobą cudowny obraz wraz z wotami aż do guberni połtawskiej. Obraz odnalazł się po zakończeniu działań wojennych i w ramach rewindykacji rząd ZSRR zwrócił go stronie polskiej w roku 1926. Dwa lata później wizerunek Królowej Podlasia wrócił do Hodyszewa.

Obraz (ikona) Matki Bożej Hodyszewskiej został namalowany (napisany) na drewnie przez nieznanego artystę, prawdopodobnie w XVII w. Przedstawiona jest na nim Madonna z Dzieciątkiem w lewym ręku. Jezus pod lewym ramieniem trzyma księgę, prawą zaś rękę ma podniesioną w geście błogosławieństwa. Cały obraz cechuje wiele elementów charakterystycznych dla wschodnich ikon (elementy ikonograficzne).

W roku 1976 ksiądz biskup Mikołaj Sasinowski przekazuje sanktuarium pod opiekę Księżom Pallotynom, którzy są kustoszami Cudownego Wizerunku Maryi do dnia dzisiejszego. 31 sierpnia 1980 roku ksiądz arcybiskup metropolita krakowski Franciszek kardynał Macharski dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Hodyszewskiej Królowej Podlasia, a całą diecezję łomżyńską zawierzono Jej opiece.

Główne uroczystości odpustowe przypadają na następujące święta: Zasłanie Ducha świętego, Nawiedzenia NMP, Wniebowzięcia NMP – święto tytularne, Narodzenia NMP (więcej informacji o uroczystościach odpustach w hodyszewskim sanktuarium na stronie ODPUSTY).

Bardzo serdecznie zapraszamy do Hodyszewa tych, których interesuje dłuższa historia tego miejsca oraz wszystkich, którzy pragną przeżyć kilka chwil z Matką Jezusa!

[Opracowano na podstawie książki „Miejsca święte Rzeczpospolitej – Leksykon”, red. Antoni Jackowski, Wydawnictwo „Znak” – Kraków 1999.]